תנו לחיות זכויות

כבר 70 שנה שבעלי החיים אינם נמצאים כלל בסדר העדיפויות של מדינת ישראל.
הגיע הזמן לשנות את זה.

חתמו עד עכשיו

100,695
100.7%
100,000


  גם אני תומכ.ת בהקמת רשות לאומית להגנה
  על בעלי חיים וזכויותיהם, אשר תפעל לייצג את האינטרס
  של בעלי החיים בקרב מקבלי ההחלטות ותבטיח
  שמירה מלאה על זכויותיהם.
  הממשלה הבאה יכולה וצריכה לעשות את זה.
  למידע נוסף